Guangzhou

Unit 3306, Renfeng Building No. 490 Tianhe Road, Tianhe District
Guangzhou 510630
P.R. China

T: +86 20 8388 8962
F: +86 20 8388 3920
E: caninfo@tvs-asianics.com